Dichter: Veen, Jan van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Twee mannen diep bedroefd.
Lieten hun gedachten gaan.
Over Jezus de gekruisigde.
Zij waren zeer ontdaan.

Samen gingen zij naar Emmaüs.
Ruim elf kilometer van Jeruzalem.
Plotseling liep Jezus naast hen.
Geen van beiden herkenden Hem.

Jezus zag hun diep bedroefde ziel.
Hij was met hun lot begaan.
Kleopas sprak ontsteld tot Hem.
Jezus de gekruisigde is op gestaan.

Terwijl Hij met hen sprak,
over dood en lijden.
Legde Hij hen de schriften uit.
Dat Hij stierf, om zondaars te bevrijden.

Hun hart ontroerde, toen Hij tot hen sprak.
Hij gaf hun Goddelijk onderricht.
Hij brak het brood, Hij sprak de zegen uit,
en verdween uit hun gezicht.

Zij gaan terug naar hen die Jezus volgden.
Naar de stad Jeruzalem.
Plotseling klonk in hun midden:
Vrede zij u, het was Jezus stem.

Denk in het uur van uw sterven.
Dat Jezus uit de dood is opgestaan.
Dat Hij alles heeft volbracht,
en ons in Zijn Heerlijkheid is voorgegaan.