Dichter: Veen, Jan van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De hogepriesters en de oudsten,
waren zeer ontdaan.
De wachters zijn in angst gevlucht.
Jezus was opgestaan.

God schudde de aarde.
Een engel verscheen.
Het graf werd geopend.
Jezus ging heen.

De gevestigde orde.
Verzon een leugen een list.
De wachters hadden geslapen.
De waarheid werd uitgewist.

Zij verzonnen een verhaal.
In die nacht zijn de discipelen gekomen.
Zij hebben het lichaam van Jezus,
uit het graf mee genomen.

Jezus is na Zijn dood,
waarlijk opgestaan.
Hij is meerdere keren verschenen,
en voor altijd naar Zijn Vader gegaan.
Zie Ik ben met u al de dagen,
tot aan de voleinding der wereld.
Amen.

Mattheûs 28.