Dichter: Veen, Jan van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Jezus is gekruisigd en gestorven
op de heuvel Golgotha
door het bloed van deze martelaar
ontsprongen rivieren van gena.

Een engel zat bij 't open graf
Jezus is werkelijk opgestaan
Hij is aan velen verschenen
Hij is naar zijn Vader heengegaan.

Wie waarlijk God wil zien
moet niet opzien naar het kruis
maar naar de gekruisigde
die ons de weg wees naar Gods huis.*

Johannes  1 vers 18. *

Reacties  

#1 Renë Hoornweg 27-06-2012 16:34
Geachte heer van der Veen, wat heeft u het kernachtig verwoord. Men vereert vaak het kruis, maar het gaat om Hem die daarna heeft geleden. Door de Tale Kanaäns te spreken, komt er vaak spraakverwarrin g en gaat de aandacht naar het kruis, en niet naar onze geliefde Heere Jezus. Dank u hartelijk voor het mooie gedicht!