Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Er zijn zovelen die beweren
dat het geloof voor dommen is.
Wie nog gelooft in God, de Here
beschrijft een soort geheimenis.

Neem nu Paulus, uit die oude tijd,
hoe zeker was hij van zijn zaak !
Als hij vertelt dat God verblijdt,
dan spreekt hij van een heil’ge taak.

Want Christus stierf voor onze zonden,
Hij heeft de kruisdood ondergaan.
Elk die getuigt zegt onomwonden:
tóch is Hij levend opgestaan !!

’t Was Jezus zelf uit ’t graf verrezen.
Die zijn discipelen ontmoet.
Daarna heeft Hij zichzelf bewezen
aan honderden die Hij begroet.

Aan Kefas en Jakobus samen,
verscheen Hij op ’n bepaald moment.
Hun leven lang gaan zij beamen,
dat zij hun Heer hebben herkend.

Blijf dus gerust op Jezus hopen,
geheel je leven Hem gewijd.
Hij  wil je in Zijn  Geest hier dopen,
Gelóóf, dat is jouw zekerheid !
………………………………………………………
( 1 Korintiërs 15 : 13 “Als Christus niet is
opgewekt is, onze verkondiging zonder inhoud
 en uw geloof zinloos” –
Vers 20  “Maar Christus is werkelijk uit de dood
opgewekt, als eerste van allen die gestorven
zijn!”  )
……………………………………………………………………….