Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Een stekje houd ik in mijn handen
Na vrijdag brak het Paasfeest aan.
Is er sindsdien ook iets veranderd?
Mijn stekje moet nu groeien gaan
zie, Gods belofte breekt nu baan.
“Goed nieuws” -  ’t Moet rond de wereld gaan.

Wellicht werd ‘k onbewust verenigd
met smaad en zelfverloochening
En tot vergeving nieuw bejegend,
toen ’t Gods Lam aan het kruis daar hing?
Het is volbracht – de nacht voorbij!
Zijn wij gereed en waarlijk vrij?

Heer Jezus leer ons ’t nieuwe leven:
Horizontaal en verticaal,
Uw opdracht zegenend door te geven.
Laat klinken, ’t Woord van God aldaar,
onoverwinnelijk en waar:
Kom naar de bron, de Heer is daar!

“Zie Ik kom spoedig!” Hoor Jezus roepen,
Als ons de duivel tart en slaat:
“Vertrouw op Mij. Weest sterk en moedig,
weet, dat Ik jullie nooit verlaat.
En leert van Mij vanaf de start,
want Ik ben zachtmoedig
en nederig van hart!”