Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Heb je Mij lief?
Een indringende vraag!
Niet alleen aan Petrus,
maar ook aan mij; van Jezus.

Ook een liefdevolle vraag!
Om een belijdenis vraagt Jezus,
uit het hart van Zijn discipel Petrus.
Wat zal het gedraaid hebben in Petrus maag.

Waar wordt hij hier aan herinnerd?
Aan zijn verlochening?
Uitgesproken met een schijnbare verachting.
Petrus' daad wordt niet gesudderd.
Petrus wordt ook niet weggecijferd,
maar krijgt les in plichtsbetrachting.

Petrus geeft het over aan Hem,
die hart en nieren doorzoekt.
Heere, U weet alle dingen; Amen,
ik heb U lief, al heb ik U vervloekt!

Petrus, weet je het wel zeker?
Hij wordt bedroefd en... U kent mijn hart en weet,
dat ik U liefheb. Maak van mij een spreker,
van Uw boodschap, opdat allen,
het horen op deze planeet
en zullen wandelen in Uw wegen.
Uw onbegrijpelijke liefde mogen delen.