Dichter: Beijersbergen-Groot, Diny Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hij bleef aan hen verschijnen,
maar nu als opgestane Heer.
Vertrouwde aan de zijnen
Zijn woorden van de vrede weer.
Zo leerden ze in Hem geloven
dat Jezus zeker de Messias is.
Hij wees hen op de weg naar boven,
een keerpunt in geschiedenis.

Hij leerde dat Hij kon vergeven
al is de zonde nog zo groot,
Een lichtpunt in het leven
van Petrus in zo grote nood.
Hij zei de schapen voor Hem weiden,
een taak zo groot, zo zwaar.
En Petrus zou ook moeten lijden
en zelf eens sterven op 't altaar.

Ja, in die volle veertig dagen
kreeg Jezus' liefde een gezicht.
Zijn leerlingen, zo vol met vele vragen
bracht Hij een spoor van hemels licht.
'Mijn Geest zal op u komen,
een vuur dat brandt in vele talen,
Profeten zullen dromen dromen
om blij Gods liefde te verhalen.

Toen hebben de discipelen in liefde afgewacht
tot Gods Geest ze moed en krachten bracht.