Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Het ging toen, op die middag, naar Moria
het recht was er gestruikeld op de straten
in het Sanhedrin en ook op Gabbatha;
Hij ging die weg, in niet te meten maten.

’t Werd zondagmorgen, het daglicht kwam er aan:
zie: de Koning, in opstandingsheerlijkheid,
de Paasvorst: de Heer is waarlijk opgestaan
Hij is de Heiland, in alle eeuwigheid.

Zijn eer en Zijn recht, Zijn glorie zal blinken
in de hemel, hier, en in alle landen
op de Morgen dat Zijn bazuin zal klinken.

Dan brengt Hij ons thuis, aan de eeuwige kust
Zijn vrijgekochten naar Moria’s landen,
over de rivier, in ‘t Kanaän der rust.

bij lied 642, van de Anglicaanse kerk in Jerusalem.