Dichter: Jong-Idzinga, Annigje de Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Grond onder haar voeten?
Weggevoerd
door de rivier van onbereikbaarheid

Bodem onder haar bestaan?
Weggeslagen
door de zee van onafwendbaarheid
Fundament onder haar vertrouwen?
Weggevaagd
door de oceaan van onbeschrijflijkheid

Emoties komen
Emoties gaan
Ooit zal alles anders zijn
God weet wanneer!