Dichter: Groeneveld, Petra Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Heer, laten wij volharden
Uw tijden zijn nabij.
Ontferm U over allen
staat U ons steeds terzij.
De toekomst is zo duister,
Uw Licht zien wij niet meer.
Erbarm U Heer, erbarm U,
O, red ons lieve Heer.

En leid ons in Uw waarheid,
en Uw gerechtigheid.
Geef ons Heer, Uw klaarheid,
maak ons daartoe bereid.
Laat Uwe hand ons leiden,
op 't smalle, effen pad.
En komt U ons bevrijden,
uit donk're duist're nacht.

U gaf voor ons Uw leven,
aan 't ruwe houten kruis.
En wilt U ons vergeven,
brengt U ons veilig thuis.