Dichter: Dien, Ger van Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Bevloei mij met Uw milde regen,
Opdat ik rijk en vruchtbaar zij.
Ik laaf mij aan Uw bron van zegen,
Te midden van de woestenij.
 
Wassend in getijdedagen
Wil ik mijn danklied aan U wijden,
Wil ik duizend vruchten dragen,
In Uw oogsttijd mij verblijden.
 
Omdat U, Heer, mij hebt gevonden
In de lichtkring van het kruis,
Mij ontdoet van al mijn zonden,
Mag ik ingaan in Uw huis.
 
Want kostbaar bloed op Golgotha,
Van Jezus' lijden en zijn sterven,
Biedt zondaars zeeën van genâ,
En maakt hen tot Zijn erven.