Dichter: Dien, Ger van Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
Vergeef ons Vader, onze misstap
Als wij menen, Uw nabijheid te ontberen,
Help ons dan dat kwaad de rug toekeren.
Verlos ons uit die ballingschap.
 
Open ogen voor de rijkdom van Uw liefde.
Die volheid van oneindige genade
Komt voortdurend ons te stade,
Als wij U in onmacht weer eens griefden.
 
Beadem, Vader, ons gedurig met Uw Geest,
Zolang wij hier op aarde toeven,
En wij Uw zorg behoeven.
Maak ons sterk en onbevreesd,
 
Om vrijmoedig te getuigen
Van Uw onwankelbare waarheid,
Eens komend aan het licht tot klaarheid,
Waarvoor een ieder zich zal buigen.
 
Help ons daartoe woekren met talent,
Ons aandeel in Uw evangeliewoord,
Dat wereldwijd nog wordt gehoord,
Inluidend satans faillissement.