Dichter: Heuvel, Marij van den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
    Bescherm hen, Heer
    in de dagen die gaan komen
    bescherm hen, Heer
    laat Uw liefde volop stromen
    beschermt Gij hen in alles
    wat veel van hen vraagt
    o, God, beschermt Gij hen
    Gij, die hun wezen draagt

    Allerhoogste, sla Uw ogen
    teder op hen neer
    bekrachtigt Gij het vermogen
    in U te leven, Heer
    wil de handen sterken
    van de helpers meer en meer
    laat Uw vrede dalen
    in de onmacht
    en gebrokenheid steeds weer

    Bescherm hen, Heer
    als ze vele woorden horen
    bescherm hen, Heer
    geef Uw schild dan van tevoren
    bescherm hen in de stilte
    van Uw goede eigen Woord
    o, God, beschermt Gij hen
    in dit mensenoord
   
    Allerliefste, maakt Gij één
    de harten van ’t gezin
    dat ieder vluchte naar U heen
    sluit hen mede in
    Uw genad’ en vrede
    Gij, die dit geslacht verscheen
    vul hen met Uw zegen
    dan komen zij
    met elkander hier doorheen
 
    Melodie 'Zegen mij', Opwekking 710