Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
'k Ben niet meer zo kwiek,
maar ziek!
En.... wist ik het niet,
dat God mij in Christus aanziet;
dan zou ik wanhopen
in plaats van vast en zeker hopen.
Nu mag ik mij overgeven
aan de God van mijn leven.
Hoe het ook mag wenden of keren
'k mag me in Zijn kracht verweren
tegen alles wat op me af komt,
zodat het mij niet afstompt,
maar me juist vaster aan Hem hecht,
die doet wat goed is en recht!
Rusten doe ik in Jezus' bloed;
Hij heeft ook voor mij geboet
aan het kruis op Golgotha;
verdiende zo voor mij: Genâ.
Opziende naar Hem
hoor ik Zijn stem:
Niemand zal je uit mijn hand rukken
hoezeer de omstandigheden ook drukken.
Ik bid, dat je geloof niet ophoudt.
Je hebt in Mij gevonden je behoud
Laat dat je opbeuren,
het opent voor jou hemelse deuren
naar overgave en berusting,
verlichting, maar ook bemoediging.
Ik begeef en verlaat je niet;
Mijn oog is het die jou ziet
in elke omstandigheid,
opdat je je in Mij verblijdt
ook al ben je nu ziek
en niet meer zo kwiek!