Dichter: Harder, Frans den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De warme gloed is ’t stil verwachten,
het woordenloos gebed dat in mijn ziel
spreekt tot de Heer. Hij wil verzachten
mijn leed wanneer ik uit Zijn hand ontviel.

Hij roept mij uit mijn zwak geloven
en geeft mij leven, dat ik op mijn weg
vol vreugd in 't hart Hem zal beloven
dat ik mijn binnenst’ in Zijn handen leg.

‘k Wil vol geluk in heel mijn leven zingen
tot Hem die mijn verwachten op laat springen
van vreugde, om Zijn trouw en zegen.

Als ik in mijn verdriet ten onder dreig te gaan,
slechts leegte voel, de kilheid om naast Hem te staan,
dan vindt Hij mij, komt Hij mij tegen.