Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Mijn Jezus: Hij zweeg.
Liet zich beladen,
met mijn schuld en zonden!
Droeg ze in Zijn wonden
liet zich smaden,
maar verzweeg
dat Hij schuldloos was verraden!
Hij droeg mijn last; gebonden
tot op het kruishout.
Daar sprak Hij, omdat Vader zweeg.
Daar bloedde Hij leeg.
O, dat Hij zoveel van mij houdt!
Terwille van mij zweeg Hij.
Zo kon Hij redden: Mij.
Zijn liefde deed Hem zwijgen,
zodat Hij nu kan spreken:
Niets zal je ontbreken
Toen Ik zweeg, heb Ik je gekocht
en van de Vader gekregen!
Ik heb de strijd overmocht!
'k Heb je overal gezocht
je geroepen, maar je zweeg,
totdat Mijn stem teweeg bracht
dat je ging spreken:
Heere, help mij!
Zo werd doorbroken mijn zwijgen.
Om een nieuw lied op te laten stijgen,
tot Hem, die niet bleef zwijgen!