Jouw naam
wordt nergens
meer genoemd,

iedereen
leeft door,
ook ik.

Toch zijn ze er
de dagen,

dat ik je mis
en alles
weer wil weten,

wat in de jaren
zonder jou

is kwijtgeraakt,
vergeten,
onder het stof ligt

Slechts herinneringen,
die tastbaar worden,

als ik je naam
zachtjes noem
en snik.