Innige liefde
oprecht bewogen
Heer U kunt 't kwade
nimmer gedogen

Zoveel geweld
moorden gevechten
Eens zult U Heer
't kwade berechten

Ontferm O Heer
mensen die lijden
Lieve Heer, Kom
toch bevrijden