Heer, ik zal u loven met mijn ganse hart
in Uw tegenwoordigheid zal ik U zingen
ik zal optrekken naar Uw heil'ge tempel
en U en Uw Naam prijzen om alle dingen
die Gij geeft in trouw en goedertierenheid
Gij hebt Uw toezeggingen heerlijk gemaakt
ten dage dat ik riep antwoordde U mij
Gij hebt mij bemoedigd en mijn ziel aangeraakt

de koningen der aarde zullen Uw Naam loven
als zij gehoord hebben de woorden van Uw mond
en ook zij zullen zingen van Uw wegen
want Uw heerlijkheid o Heere, is wereldrond
U bent verheven, en U kent wie nederig is
maar u kent evenzeer alle hovaardigen
die hun eigen weg gaan, ver van u vandaan
U rekent hen niet tot de rechtvaardigen

als ik wandel in het midden van benauwdheid
dan behoudt Gij mij in het leven
Gij beschermt me tegen mijn vijanden
en Uw handen zullen mij verlossing geven
Gij zult voor mij alle dingen uitrichten
ik verwacht het van Uw goedertierenheid
laat niet varen het werk van Uw handen
Heer, ik zal U loven tot in eeuwigheid

bij : Psalm 138