Bewogen met anderen
is leven uit de Geest
Zullen niet lasteren
de liefde is het meest

Woorden zijn daden
dringen ons niet op
Anderen verraden
zelf staan aan de top

Gods woord is duidelijk
laat je met lasteren niet in
De Bijbel zegt overduidelijk
ze hebben niets goeds in zin

2 Timotheüs 3 vers 1 tot 4