we staan midden in het leven
met vele dingen om ons heen
en wat zal het aan ons geven
op deze aarde weet dat geen

maar het is bekend hierBoven
van alle dingen in de tijd
en dat mogen wij geloven
dat geeft in 't leven vastigheid

want het geldt voor alle landen:
wat God waar doet, is voor altijd
de Heere houdt ons in Zijn handen
wij gaan dat zien in 'd eeuwigheid

onze weg is hier soms duister
wanneer wij voor iets komen staan
dan is er niet altijd luister
als wij dan hier de wegen gaan

op 't kompas aan ons gegeven
zolang wij hier op aarde zijn,
het zijn regels voor het leven:
wandelen in God's zonneschijn

Micha heeft het neergeschreven:
trouw zijn, gaan voor gerechtigheid,
met God wand'len in dit leven
bij al ons hand'len in de tijd

God zal ons dat eenmaal vragen:
heb je Mijn wegen willen gaan
in je aardse levensdagen:
zie Sion' s poorten open staan!

bij : Prediker 3 : 14 en 15
Micha 6 : 8
Openbaring 21 : 25