vertrouw op de Heere te allen tijd
op Hem kan een ieder altijd bouwen
Hij is als Sion's berg in eeuwigheid
Hij is rondom Zijn volk, Zijn getrouwen

goddeloosheid zal niet blijven bestaan
en zich richten tegen rechtvaardigen
God doet dat en onrecht van hen vandaan
zij handelen niet als onwaardigen

maar strekken de handen uit naar de Heer
en bidden Hem om Zijn wegen te gaan
en op aard' te wandelen tot Zijn eer

en ver blijven van kronkelpaden gaan
biddend: zie op Israël gunstig neer
blij lofzingend rondom Hem komen staan

bij : Psalm 125
een bedevaartslied