Heer van Boven, hoor mijn bede
Die ik opzend van beneden 
Hoor mijn roepen, zwijg niet stil
Leer mij luisteren naar Uw wil

Sluit voor mij toch niet Uw oren
Wilt U naar mijn smeekstem horen 
'k Word met zorgen overspoeld
Juist nu het zo donker voelt

Hoor mijn roepen, hoor mijn zuchten
Naar wie moet ik anders vluchten
In gebed U tegemoet
U bent groot, genadig, goed

Denk aan mij in Uw genade
Sla mij met Uw ogen gade
Maakt U Uw belofte waar:
Als je bidt, dan ben Ik daar

'k Zal op Uw belofte bouwen
Altijd wil ik U vertrouwen
Luisterend naar Uw eigen woord
Weet ik dat U altijd hoort

'k Zal op U, Uw goedheid hopen
Heel mijn hart staat voor U open 
Als ik roep, bent U erbij
Ja, U luistert ook naar mij