Ik heb je getrokken
met koorden van Liefde,
toen jij nog geen eens
aan Mij dacht!

Ik heb daar gestaan
met Mijn armen wijd open,
Ik heb daar gestaan
en gewacht!

Ik heb je geroepen
met woorden van Liefde,
jouw naam gefluisterd
in duistere nacht.

Ik heb je gedragen
met Eeuwige armen
en al die tijd
op jou gewacht!

Ik heb je gekoesterd
met vleugels van Liefde
zoals een hen voor haar kuikens
teder en zacht.

Ik heb je geleid naar
grazige weiden
en Ben nog Degene
Die steeds op je wacht!
Jezus.

Hosea 11:4