bij al wat door geld is verkregen
horen drie stukken land
Machpela bij Mamre gelegen
gekocht uit Efron's hand

een veld in de buurt van Sichem
gekocht van Hemor de koning
de akker van Ornan bij Salem
daar kwam later des Heeren woning

Sarah was overleden, en Abraham zocht een graf
vierhonderd sikkels zilver werd de hoge prijs
daarvoor stond Efron toen Machpela af
Abraham begroef Sarah daar na haar aardse reis

Jacob was in Sichem aangekomen
en kocht van Hemor een stuk land
voor honderd geldstukken, zo wordt vernomen
hij kocht dat land daar toen met eigen hand

David was op de dorsvloer van Arauna
voor vijftig zilverstukken werd het eigendom van hem
dat stuk land ligt op de bergen van Moria
daar kwam God's tempel, in Jerusalem

er is ook nog een ander land verkregen
en daarvoor is de hoogste prijs gegeven
dat land is in de hemelen gelegen
Hij heeft alles betaald, met Zijn eigen leven


Hij is voor ons naar Moria gegaan
"het is volbracht" woord van de Heer der Heeren
wij zullen in Jerusalem rondom Hem staan
en in ons thuisland, Eden's Hof, Hem eeuwig eren

bij : Genesis 23, Genesis 33 : 18 - 20
       II Samuel 24 : 18 - 25, Hebreeen 9 : 11 - 28
       Openbaring 21, en 22 : 1 - 5