Christus is de goede herder
Hij de Waarheid en het Licht
Hij de Zon van Gods genade
voor wie 't duister is gezwicht

Hij de Trooster Hij de Redder
wie daar liggen in het stof
Trekt ze met koorden van Liefde
toen Hij ze weerloos aantrof

Liefdevol blijft Hij ze nabij
Hij kocht ze met Zijn lichaam
en bloed en maakte ze vrij
in Mijn naam "sta op; Volg Mij"

Hosea 11:4

Ik trok hen met koorden der liefde