barmhartig en genadig
is de Heere, onze Heer
lankmoedig en genadig
is de Heere altijd weer
Hij blijft niet altoos twisten
noch toornen in eeuwigheid
Hij doet niet naar de zonden
noch naar ongerechtigheid

zo hoog de hemel nu is
boven de aard beneden
is Zijn goedertierenheid
voor ons hier in het heden
het oosten en het westen
zijn ver van elkaar vandaan
zover heeft Hij de zonden
van elk van ons weggedaan

Hij de Heere ontfermt Zich
als een vader voor kind'ren
over wie naar Hem komen
niemand zal Hem verhind'ren
om ons genadig te zijn
Hij geeft ons behoudenis;
Hij weet dat wij zijn als stof
er wacht ons verrijzenis

we zijn een bloem in het gras
die daar sierlijk bloeit in 't veld
als de wind er over waait
dan zijn haar dagen geteld
alsof ze is weggevaagd
en dan is ze er niet meer
haar schoonheid is verloren
we weten dat altezeer

maar Boven ligt dat anders
God geeft goedertierenheid
aan wie 't van Hem verwachten
nu en tot in eeuwigheid,
samen met kindskinderen
Zijn regels onderhouden:
dan wil God ons rekenen
voorgoed tot Zijn vertrouwden

bij : Psalm 103,
verzen 8 - 18