het heeft in Bethsaida plaatsgevonden
daar woonden drie vrienden van de Heer
Martha en Maria hadden Hem bericht gezonden:
kom, want Lazarus is ziek en geneest niet meer

toen de Heer kwam, was Lazarus overleden
zijn lichaam was neergelegd in een grafspelonk
Jezus weende, maar zei : zie God's heerlijkheid heden;
en hoor hoe toen Zijn stem daar luide klonk:

Ik ben de opstanding en het leven
wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij overleden
dat zal Ik ieder die in Mij gelooft geven

Lazarus kom naar buiten, riep Hij met luider stem
en Lazarus kwam en betrad weer het heden;
zo zal het gaan met elk van ons die hoort naar Hem

bij : Johannes 11