wij leven hier op aarde in de tijd
die God aan ons heeft willen geven
dat wordt omsloten door de eeuwigheid
daarbinnen valt ons mens'lijk leven

de hemel en de aarde, die schiep Hij
met raad en overleg en inzicht;
en zie, wie Mij zoeken, die vinden Mij
en wandelen voor Mijn aangezicht

zie de wijsheid die Ik hen zal geven
wijsheid is beter dan koralen,
wie Mij zoeken in hun aardse leven:
zie hier Mij Die hen thuis zal halen

ik was er, voor 't begin van God's wegen
en voordat de aarde is ontstaan.
voor de zeeën en de waterwegen
en zon, maan en ster hun wegen gaan

Hij trok een kring over de oceaan
en stelde aan de zee haar perken
bepaalde hoe 't met de wolken zou gaan;
Ik verblijd Mij zeer in God's werken

Ik verheugde Mij voor Zijn aangezicht
blij met de schepping en Zijn hand'len
met de mensenkinderen in Zijn licht,
zij die met Hem willen wandelen

zalig zij die naar Mij willen horen
want wie Mij vindt, die vindt het leven
zij zullen Mij eeuwig toebehoren
Ik zal hen dat met blijdschap geven

bij : Spreuken 8