ik zag de hemel geheel open gaan
de wolken gingen van elkaar vandaan
en zie, een legermacht komt er nu aan
met uitgetrokken zwaard gaan zij hun baan
de Heer, de Vorst der Vorsten, rijdt vooraan
strijdengelen komen achter Hem aan
zie hen in 't wit op witte paarden gaan
de grote Dag der Dagen breekt nu aan

de veldslag der veldslagen komt er aan
God's tegenstander voert zijn legers aan
zelfs uit het kustland haalt hij hen vandaan
fel stuurt hij hen op Jerusalem aan
en zie hem daar geheel ten onder gaan
zijn hele legermacht die gaat er aan
hij gaat als gevangene er vandaan
om bij de Heer terecht te komen staan

en daar hoort hij het vonnis van God aan:
hij zal nu zelf eeuwig verloren gaan
voor wat hij God en mens heeft aangedaan
en aan dat vonnis komt geen einde aan
daarmee heeft God het kwade weggedaan
tranen en rouw zijn er nooit meer voortaan
het met de Heer bijeenzijn komt er aan
de Heere zal ons eeuwig troosten gaan

en zie dan daar Zijn grote glorie aan
Hij is voor ons naar Moria gegaan
daar heeft Zijn kruis in het midden gestaan
daar heeft Hij toen aan alle schuld voldaan
zie nu de Koning in Zijn glorie aan
zie Hem bij gouden kandelaren staan
zie Hem, de Heer, Moria's Koning aan
Die voor ons dwars de dood is doorgegaan

ik zie een nieuwe hemel open gaan
en ik zie een nieuwe aarde ontstaan
't hemelse Jerusalem komt er aan
dan gaat de Heer nooit meer bij ons vandaan
de eerste dingen zijn voorbij gegaan
en wij zullen in God's eeuwigheid staan
als zonen en dochters neemt Hij ons aan
God de Heer Zelf zal bij ons zijn voortaan

bij : Openbaring 19 : 11 - 16;
en 20 : 7 - 10;
en 1 : 13 - 15, almede 21 : 1 - 7