er staat een feestmaal ons te wachten
daar, in het land van Moria
bij Hem, Heer van de legermachten
wij delen in Zijn gloria

een feestmaal met belegen wijnen
en zie de tafels aangericht
vol met spijzen voor al de Zijnen
bjj de Vader van alle Licht

al het duister houdt bij Hem geen stand
en wat de naties heeft bedekt
die sluier die er was in ieder land:
is daar niet langer uitgestrekt

God heeft die voor altijd weggedaan
samen met de dood vernietigd
Hij heeft weggedaan uit het bestaan
alles wat Hem niet eerbiedigt

en God Zelf wist onze tranen af
alle smaadheid zal verdwijnen
Hij Die Zich naar Moria begaf
nodigt ten feest al de Zijnen

Hij is de Heer op Wie wij wachtten
Hij Die ons de verlossing geeft
Hij de Heer van de legermachten
Hij Die met ons voor eeuwig leeft

er staat een feestmaal ons te wachten
daar, in het land van Moria
bij Hem, de Heer van de legermachten
wij delen in Zijn gloria

bij : Jesaja 25 : 6 - 9