Israël klein kwetsbaar volkje
oogappeltje van God,
wat word je gruwelijk aangevallen
wat treft jou een afschuwelijk lot.

Maar toch zúl je overwinnen
de God van Israël staat je bij,
dwars door oorlog en ellende
is en blijft Hij aan jouw zij!

Wereldwijd wordt er gebeden
tot Jahweh Die uitkomst biedt
en Hij zál Israël bevrijden
met een machtig verlossingslied!