wij gaan hier door het aardse leven heen
die weg gaat over bergen en door dalen
soms was het of de zon dan niet meer scheen
toch gaat die baan recht naar God's gouden zalen

de schepping ziet reikhalzend daar naar uit
dat Hij de Heer in glorie weer zal komen
waarmee Hij dan de aardse tijd afsluit
en ons naar Eden brengt waar wij van dromen

moeiten, leed en verdriet, die blijven hier
de tranen zal Hij Zelf bij ons afdrogen
Hij herstelt de schepping voor mens en dier

verblijdt u in die Heere voor altijd
wij zullen in Zijn huis Zijn Naam verhogen
en bij de Heere zijn in eeuwigheid

bij : Romeinen 8 : 18 - 21
Openbaring 21 : 1 - 7