mijn ziel, loof nu de Heere
en eer Zijn heilige Naam
vergeet Zijn weldaden niet
looft onze God altezaam
uw ongerechtigheden
Hij wil ze u vergeven
en uw ziekten genezen
de Heer verlost uw leven

Hij Zelf verzadigt uw ziel
en Hij kroont u met goedheid
Hij zal uw jeugd vernieuwen
als een arend in vrijheid
want zo zijn 's Heeren wegen
de Heere verschaft ons recht
Hij staat voor gerechtigheid
't is Israël toegezegd

de Heer woont in de hemel
met eng'len die Hem loven
Hij is daar in gloria
in heerlijkheid hierboven
eng'len volbrengen Zijn Woord
zij luisteren naar Zijn stem
hemelse legermachten
in het nieuw Jerusalem

loof de Heere hier op aard'
in gewesten hierboven
hemelse legerscharen
zwaardeng'len die Hem loven
loof de Heer, al Zijn werken
zie alom Zijn heerschappij
lof zij de Heer zingt mijn ziel
voor Zijn gratie, rijk en vrij

bij : Psalm 103, verzen
1 - 7, en 19 - 22