Mag ik bij de Koning komen, 
onbevreesd en zonder schroom? 
Is dit de uitkomst van mijn dromen? 
Is dit werk van de Heilige Geest? 
 
Jezus heeft alles overwonnen; 
opende de grote stroom. 
Een nieuwe tijd is toen begonnen, 
ook voor jou die dit nu leest. 
 
De weg om tot Gods troon te naderen 
is door Hem opengesteld. 
Niets of niemand kan nog verhinderen 
dat jij je aan Hem overgeeft. 
 
Je hoeft niet langer meer te wachten 
tot iemand zegt dat jij meetelt. 
Kniel zelf maar in je donkere nachten 
voor de troon van Hem die leeft! 
 
Dan zal Hij jou Zijn scepter reiken, 
jou zeggen: kom maar hier bij Mij, 
Ik heb altijd naar jou uitgekeken 
en nu ben jij voor eeuwig vrij.