Wij mogen leven in Uw Licht
waarvoor het duister is gezwicht
U overwon de zwartste dood
en bent de Redder in de nood

Daarom zijn wij in U verblijd
straks wonen in Uw heerlijkheid
Eeuwig te zingen voor U Heer
U komt de lof toe en de eer

Amen ja amen het is waar
zo is ons leven niet te zwaar
En houden vol totdat U komt
en al het kwaad Heer is verstomd

Melodie :Psalm 134