Uw lichtend Licht die geeft ons moed
Uw waarheid is voor ons gemoed
een kracht en bron in 't leven
Uw Geest weerstaat de valse schijn
schrijft in de harten het geheim
Uw ware liefdesdaden
U geeft ons liefde voor elkaar
Heer maak de woorden in ons waar
en laat ons niet verslappen
Hoe moeilijk soms ons leven is
geef ons een waar getuigenis
en and 'ren niet vertrappen

Melodie Psalm 68