Vallende sterren, verduisterde hemel,
dromen verstikt door de rook van conflict.
angst is de schaduw bij het ontwaken,
aarde die wankelt, mensheid die snikt.

Wie geeft er licht op een treurende aarde?
Wie bouwt een brug over kloven van haat?
Wie heeft er moed om de vrede te zaaien?
Wie vouwt zijn handen tegen het kwaad?!

Zonder een oordeel of polarisatie,
draag je het Licht dat het donker dooft,
bid voor je vijand en voor je vrienden,
Zing van de Vrede die ons is beloofd.