Jezus leeft, is opgestaan
maar is nog niet weggegaan
voor Hij naar de hemel vaart
blijft Hij veertig dagen op aard’

Hij komt bij het open graf
droogt Maria’s tranen af
leert Emmaüsgangers op de weg
nam ’t ongeloof van Thomas weg

Helpt bij 't vissen uit de nood
wacht op ’t strand met vis en brood
vraagt aan Petrus op dit strand
of zijn liefde voor Hem brandt

De godsdienst ziet Jezus niet meer
maar Zijn kinderen des te meer
in de tijd die Hij nog heeft
is Zijn ziel aan hen verkleefd

Als veertig dagen zijn verstreken
gaat Hij nog één keer tot hen spreken
Hij zendt hen uit naar alle volken
om Gods belofte te vertolken
Lukas 24 | Johannes 20:11-28 en 21:9-15