Hij zat bij hen aan tafel
maar ze kenden Hem niet meer,
ze hadden echt niet door:
Hij was hun opgestane Heer.

Hij nam het brood en brak het
en sprak een zegen uit,
oh hun ogen gingen open
bij het bekende stemgeluid!

En opnieuw kwam Hij bij hen
ja, in hun midden staan
en zei: "Vrede zij met jullie"
maar ze konden dat niet aan!

Ze dachten  echt een geest te zien
maar Hij stelde hen gerust:
"Kijk naar Mijn handen en Mijn voeten
en wees van Mij bewust!"

"Geef Mij maar wat te eten"
vroeg Hij op vriendelijke toon,
ze konden het haast niet geloven
het klonk eigenlijk zo gewoon.

Hij toonde hen Zijn handen:
"Ik ben geen geest"  zei Hij,
"die heeft geen vlees en botten
raak Mij aan en kom bij Mij"

Ze waren allen stomverbaasd
want Jezus was er weer,
grote blijdschap vulde hen
over hun opgestane Heer.

Lucas 25:30-32, 36-43