Heilige Geest,

U bent de Adem van God.
Wij noemen U Vuur en Wind.
U bent de Geest van het begin,
orde in de chaos.
U bestaat als kracht,
een eeuwigheid lang.

U, H.Geest, leeft in ons,
verdrijft onze angst,
inspireert ons elke dag,
als de zwijgende aanwezigheid
van de Heer.