Jezus,

De eerste christenen 
leefden in een wereld
van verdrukking,
armoede, slavernij
en discriminatie.

Zonder het vuur
dat Jouw Geest
in hun ziel had gelegd
zouden ze het nooit redden.

Maar met Jouw hulp
trokken ze zelfs naar
de Romeinse catacomben.
Tot in de arena's 
vertelden ze over
Jouw boodschap.

Er was moed nodig
om Jouw volgeling
te zijn, Jezus!

Hun woorden,
in bloed geschreven,
hun daden, hun dood
mogen wij nooit vergeten.

Vandaag ontbreekt 
dat laaiende vuur
in ons hart.

We bidden Je, Jezus,
leg weer een glimp 
van dat Goddelijke vuur
in onze ziel.