Het Pinkstervuur ontstoken
is brandend in ons hart
Het geeft ons troost in 't leven
wanneer wij zijn vol smart
De Heil'ge Geest de Trooster
is als een vuur in ons
Ik bid laat het niet doven
de Trooster blijft in ons

Het Pinkstervuur doorgeven
aan mensen die in nood
Van huis en haard verdreven
hun droefheid is zo groot
Dat zij toch mogen leven
met deze Heil'ge Geest
De Trooster troost zal geven
maar liefde allermeest

Melodie : Hoe zal ik U ontvangen