zij woonde in een stad dichtbij
en had vele goede jaren
die zij ontving in dankbaarheid
en als zegen heeft ervaren

wat zij blij doorgaf aan rondom
aan hen die dan bij haar waren:
bemoediging en verwachting
die ons donker op doen klaren

haar  levensscheepje voer op zee
zij stond aan het roer tot heden
haar echtgenoot was voorgegaan
dat is al tien jaar geleden

nu ankert ' t scheepje aan de kust
van het land aan de overkant
het wordt genoemd het land der rust
't is Eden's Hof in 's Heeren hand

de Heere heeft haar thuisgehaald
zo staat op de kaart te lezen
zij* is ons nu vooruit gereisd
om reeds bij de Heer te wezen

wij danken haar voor wie zij was
een pelgrim naar Jerusalem
hier ging zij die gebaande weg
luisterend naar God's lieve Stem

zij is de poorten doorgegaan
van Sion, de Stad der Steden
zij mag nu voor de Heere staan
straks met ons, in 't eeuwig heden

bij: wie heimwee hebben komen thuis;
      in memoriam Riet Hofman