alles heeft een bestemde tijd
dat is een woord van Hierboven
geschreven in de Prediker
en bedoeld om God te loven
dankbaar staat het daar geschreven:
mijn tijden zijn in Zijn handen;
het geldt voor ons en iedereen
bij wonen in aardse landen

we waren in het paradijs
waar we toen niet zijn gebleven
maar God richt alle dingen op
Hij, de Heer van ' t eeuwig leven
de Heere was hier in de tijd
waar Hij volbracht het Godd'lijk recht
voor u en mij is dat gedaan
dat heeft de Heere Zelf gezegd

Hij is naar Moria gegaan
dat gebeurde wel in de tijd
toen buiten de stad Jerusalem
maar tevens eens en voor altijd
en zo is aan God's recht voldaan
voor elk die het van Hem verwacht
is er God 's blijde eeuwigheid
in die tijd is er dag noch nacht

't is de door God bestemde tijd
alle macht is in Zijn handen
bij Hem is louter heerlijkheid
Hij geeft dat aan alle landen
aan de aarde en de hemel
aan hen die hier op Hem bouwen
voor hen heeft Hij die tijd bestemd
Hem in heerlijkheid aanschouwen

bij : Prediker 3 en Jesaja 33