wanneer wij kijken naar de tijd
en die willen vast gaan houden
dan is dit de werkelijkheid:
dat het ons hier wordt onthouden

de tijd gaat naar de eeuwigheid
die houdt hier de tijd omsloten,
daar is geen nacht meer in die tijd
als God's morgen wordt ontsloten

zo was het in het paradijs
in 't kroonjuweel, in Eden 's Hof:
zingend God 's lof op hoge wijs

zo zal 't weer zijn in eeuwigheid
ons is voorbehouden: Zijn lof
te zingen in Zijn heerlijkheid

bij : mijn tijden zijn in God 's hand