De klok tikt, de tijd is bijna daar
De bruid is gereed, al helemaal klaar
Haar geliefde te ontmoeten
Ze hoort de stappen van Zijn voeten
Spoedig zal Hij komen voor haar
De tijd dringt, maar de bruid staat klaar

Ze zal hem ontmoeten op de wolken hoog in de lucht
Weggevoerd wordt ze met de wind, een snelle zucht
Op haar knieën zal ze vallen uit eerbied
Hem aanbidden, ze zal zingen het nieuwe lied

Samen eten, samen drinken, feesten tot Zijn eer
Hij is haar Redder, haar Grote Liefde, Hij is haar Heer

Wat een prachtige toekomst gaat de bruid tegemoet
Wanneer ze haar Bruidegom ontmoet