Hij is nooit opzoek naar mot.
Na wat kritiek wordt hij nooit bot.
Altijd waarheid in een gesprek.
Nooit dwingend hijgen in jouw nek.
Jouw zorgen kan jij aan hem kwijt.
Altijd begrip, nooit een verwijt.
Problemen draagt hij als een vent
Jij krijgt genoeg maar wordt niet verwend.
Hij laat jou vrouw zijn in vertrouwen.
Altijd kan jij op hem bouwen.
Zijn voeten snellen niet naar kwaad.
Zijn ogen kijken geen onreinheid en zijn mond spreekt geen verraad.
Hij gebruikt zijn handen om te strelen,
Niet om te slaan of te bevelen.
Hij bemoedigt en laat jou bloeien
Hij laat jouw zelfbeeld altijd groeien.
Een leuke pappa voor de kids
Hij is liefdevol en blits.
Hij schenkt jou eer en doet jou wel
Want het is een man van Jezus en de God van Israël.