ze hadden er naar uitgezien, en nu was het zover
ze zijn er, ze waren in het beloofde land aangekomen
ze bezochten de kerk met de tuin waar de Hof der Olijven was
en de plaats waar het Sanhedrin vergaderde toen Hij was vastgenomen

het klooster waar Gabbatha was, en waar men Hem oordeelde en mishandelde
de kerk van het Heilig Graf, die overwelfde de stukken grond
waar onze Heer gestorven en begraven was en ook was opgestaan
en de Olijfberg vanwaar de hemelvaart van onze Heer plaatsvond

de poorten van Jerusalem die open stonden aan de stadse zomen
en hier in deze Stad wordt de glorievolle wederkomst van onze Heer verwacht;
ze hebben dat gezien, beleefd, en voelen: ik ben thuis gekomen

hier op de berg Moria sprak de Heer: "het is volbracht"
hier zal Hij als Koning der Koningen in glorie en voor eeuwig wederkomen
in Jerusalem, waar Hij al wie in Hem geloven, in heerlijkheid opwacht

bij : Uw koninkrijk kome