Daar, waar zij samen waren
met hun Vriend en Heer
daar bleef Hij onderwijzen
nam afscheid
nog een keer
vertellend van Zijn Vader
hoe het gaan zou
volgens plan
hoe Hij hen zou achterlaten
maar beloofde kracht
ontspan

Blijf wachten en bidden,
de kracht van omhoog
Gods Geest
in uw midden
op elk rust Gods oog

de dagen die komen
zijn moeilijk en zwaar
houd moed
blijf verwachten
Gods Geest maakt het waar

Ik laat jullie achter
daar bid Ik en pleit
ga door
breng de boodschap
standvastig
bereid

Ja eens zal Ik komen
zoals Ik ook ging
wil jullie ontmoeten
‘k beloof je één ding
blijf uitzien naar boven
wie dan nog verwacht
ondanks moeiten
zorgen
ontvangt
geesteskracht